Skip to main content

Persbericht 6 april 2017

Winnend plan recreatieplas Cattenbroek bekend

schets plattegrond 500Het plan van de Woerdense ondernemer Marijn van Amstel-Okkerman is als winnaar uit de bus gekomen bij de ondernemersselectie voor recreatieplas Cattenbroek. Het Woerdense college koos voor dit plan omdat het in alle seizoenen van het jaar voorziet in een gevarieerd aanbod aan recreatie voor jong en oud, zowel voor Woerdenaren als voor mensen uit de regio. Hiermee kan ook de lang gekoesterde wens in vervulling gaan van een grote zwemwatervoorziening in de open lucht.

De bedoeling is een uitnodigend recreatie-eiland te ontwikkelen met daarop een speels gebouw. Op dit moment is nog sprake van een schetsontwerp dat niet op alle punten voldoet aan het huidige bestemmingsplan. Na ondertekening van de intentieovereenkomst zal het plan verder worden uitgewerkt.

Op 6 april is het plan gepresenteerd aan de gemeenteraad. Het biedt voor alle leeftijden wat wils, binnen én buiten. De ondernemer heeft als eigenaar van de Pretfabriek aan de Oostzee in Woerden ervaring in de recreatiebranche. Zij wil deze activiteiten voor de kleintjes meenemen naar het gebied bij de recreatieplas. Trampoli

schets gebouw 500px

nes, klimgelegenheid en mogelijk een high rope-parcours moeten het gebied ook voor oudere leeftijdsgroepen aantrekkelijk maken. Daarnaast is er ruimte voor een groot strand, een peuterstrand, horeca en evenementen. Ook is er rekening gehouden met een eigen plek voor Watersportvereniging Woerden.

Uitwerking

Naast het college hebben ook de klankbordgroep en stuurgroep, waarin vertegenwoordigers van bewoners en belangengroeperingen zitting hebben, ingestemd met het plan. Wel roept het nog een aantal vragen op. Zo is het gebouw dat erin is opgenomen, groter dan in het huidige bestemmingsplan is toegestaan. Het is daarom belangrijk goed te kijken naar de inpassing in de omgeving en naar windeffecten op de plas. Dit laatste in verband met de watersport. Ook de verwachte toename van het aantal bezoekers en de ontsluiting vragen nog verder onderzoek. Het plan zal op deze onderdelen verder moeten worden uitgewerkt door ondernemer, gemeente en recreatieschap. Mogelijk is ook een aanpassing van het bestemmingsplan nodig.

Wethouder Margot Stolk (recreatie): “Ik ben erg blij met dit initiatief van deze Woerdense partij. Na al die jaren van voorbereiding ligt er nu een veelbelovend voorstel, dat een aanwinst zal zijn voor Woerden én omgeving. We gaan nu met elkaar onderzoeken hoe we dat het beste kunnen uitwerken, ik zie dat met vertrouwen tegemoet. Ik kijk nu al uit naar de realisatie!”

Marijn van Amstel-Okkerman (ondernemer):

"Voor mij als jonge ondernemer is het neerzetten van dit 'hele jaarrond' recreatieconcept een spannend avontuur. Als geboren en getogen Woerdense vind ik het een prachtig vooruitzicht dat we er zo’n buitengewone plek bij krijgen. Een recreatie eiland waar iedereen het hele jaar door welkom is om lekker actief of heerlijk luierend te ontspannen. Met de ondertekening van de intentie overeenkomst komt de realisatie van dit uitdagende project een stapje dichterbij."

Hoe nu verder?

Op 11 april ondertekenen de gemeente Woerden, het recreatieschap Stichtse Groenlanden en de beoogde exploitant een intentieovereenkomst. Daarmee krijgt de ondernemer formeel het recht van eerste gesprek. Op 10 mei volgt een informatieavond voor omwonenden en belangstellenden. Meer informatie hierover volgt, of kijk alvast op www.recreatieplascattenbroek.nl. Daarna wordt het schetsplan verder uitgewerkt. Over uiterlijk zes maanden zou het plan definitief moeten zijn, vervolgens kan de planologische procedure worden opgestart. Streven is het plan zo snel mogelijk te realiseren, maar de procedure is daarbij leidend.