Bij deze wil ik, medenamens het hele team, alle mensen bedanken die deze week de moeite hebben genomen om naar de presentatie van het eiland (werknaam "Eiland van Woerden") te komen luisteren. Zowel de direct aanwonenden van Cattenbroek, die er op maandagavond 10 februari waren, als de mensen die vanavond (11 februari) talrijk vertegenwoordigd waren; fijn dat u er was!
Zijn er vragen dan kunt u mij altijd mailen via emailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Hieronder vindt u de beelden, zodat u het allemaal nog eens op uw gemak kunt bekijken.
Met vriendelijke groet, 
Marijn van Amstel

 

Datum 29-01-2020
E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Onderwerp:
Uitnodiging informatieavond omwonenden en belanghebbenden recreatieplas Cattenbroek


Geachte heer/mevrouw,
Graag nodig ik u uit voor de informatieavond voor omwonenden en belanghebbenden over het recreatieplan Cattenbroek op dinsdagavond 11 februari.

De bijeenkomst vindt plaats in de Pretfabriek aan de Oostzee 8 te Woerden en begint om 20.00 uur.

De presentatie duurt ongeveer een uur en na afloop is er gelegenheid om na te praten.
Ruim twee jaar geleden hebben we reeds plannen aan u mogen presenteren en hebben we uw feedback ontvangen.
Sindsdien is er samen met de architecten hard gewerkt en ligt er op dit moment een prachtig concreet plan klaar om gepresenteerd te worden.
Tijdens de bijeenkomst zal ik u toelichting geven op het plan omdat wij het belangrijk vinden dat u als belanghebbende goed op de hoogte bent.
Ook krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen aan mijn team en mijzelf.
Wilt u vóór 8 februari laten weten of u komt?
Ik begroet u heel graag op 11 februari!
Met hartelijke groeten,
Marijn van Amstel-Okkerman Directrice Fabriek Woerden

De plannen zijn zo goed als klaar en in januari willen we geïnteresseerden bijpraten. ,,We zijn momenteel de laatste puntjes op de i aan het zetten.” 

Marijn van Amstel-Okkerman

 

We zijn op dit moment samen met de gemeente druk bezig om de plannen te concretiseren.
Helaas gaat dit iets langzamer dan we hoopten.

Zodra er meer bekend is laten we dit direct weten via deze website en bewonersbijeenkomsten.

 

We zijn druk bezig zijn met concreet maken van de plannen. Hierbij zijn we mede afhankelijk van informatie van derden.
Daarom is het op dit moment nog niet mogelijk om te zeggen wanneer de bewonersbijeenkomst, die voor september 2018 stond gepland, doorgang kan vinden. Zodra wij meer weten zullen we dat via deze website en andere media met u communiceren. 

Op de achtergrond werken gemeente Woerden, beoogd exploitant Marijn van Amstel van de Pretfabriek en het recreatieschap hard aan de plannen rondom de recreatieplas Cattenbroek.
Het plan voor het recreatiegebied aan de Cattenbroekerplas wijkt niet veel af van het oorspronkelijke idee. Feedback van omwonenden wordt in de plannen meegenomen en technisch onderzoeken en onderzoeken naar de haalbaarheid van het concept worden momenteel verricht.
Aanvankelijk was de hoop in april meer duidelijkheid te geven, maar helaas is meer tijd nodig. Bewoners en belangstellenden kunnen nu een uitnodiging tegemoet zien om in september a.s. het verder uitgewerkte plan te bespreken. (In verband met vakantieperiode is dit verplaatst naar september).
Vanaf nu is het tijdelijk strand op Cattenbroek weer open. In een tijdelijke horecavoorziening kunt u bij ons terecht voor een gezellig drankje/hapje.

We zijn bezig met het uitwerken van de plannen, waarin we de feedback van omwonenden zoveel mogelijk proberen mee te nemen.

De meeste afspraken met Recreatieschap voor de pacht en het onderhoud van de plas zijn gemaakt. We zijn volop bezig om het recreatieconcept verder uit te werken en wensen en ideeën van belanghebbenden zoveel mogelijk in het plan op te nemen. Gesprekken lopen met de Watersportvereniging en de eerste contacten met de Provincie worden gelegd. Half maart hopen we de plannen gereed te hebben om officieel in te dienen bij de gemeente.

Momenteel zijn we bezig met besprekingen over de erfpachtconstructie met Recreatieschap.
Pas in september horen wij hier meer over. Tot die tijd kunnen we verder geen stappen ondernemen en meer info geven.

 

image002INFORMATIEAVOND 10 MEI jl.


Grote opkomst, plan goed ontvangen, reacties overwegend positief


Aan maar liefst 120 belangstellenden hebben wij ons recreatieplan voor het strand bij de Cattenbroekerplas mogen presenteren. Het merendeel van de bezoekers die aan de uitnodiging gevolg gaven waren bewoners uit de omliggende wijk. Driekwart van de aanwezigen reageerde positief op de vraag of dit plan een aanwinst is voor Woerden.

Wat voorafging

De insteek van de avond was om ons plan plenair te presenteren waarna belangstellenden de gelegenheid kregen om persoonlijk informatie in te winnen bij afgevaardigden van de afdeling recreatie en toerisme van de gemeente Woerden, het recreatieschap en onze teamgenoten, de landschapsarchitect Ben Kuipers en architect Frans Voorhout.

Aan het eind van de presentatie gaven onze gasten er echter de voorkeur aan om plenair vragen te stellen aan ons team en de gemeente. Uit de vragen bleek dat een deel van hen onbekend was met het huidig geldende bestemmingsplan. De recreatievisie van de gemeente Woerden heeft geleid tot het bestemmingsplan Cattenbroekerplas. Hierin staan de besluiten die reeds actief zijn en gelden voor het te ontwikkelen terrein. Deze kunt hier vinden.

We vragen de gemeente nog om een toelichting over het tot stand komen van hun visie en inzicht in de selectieprocedure. We hopen hun reactie hier binnenkort te kunnen plaatsen.

Het bestemmingsplan als leidraad. Inhoudelijk sluit ons recreatie-concept perfect aan.

Verzoek tot wijziging op één onderdeel van het plan. Dit met het oog op een gezonde exploitatie.

Met het oog op een economisch rendabele onderneming willen wij meer bouwvolume realiseren dan in het bestemmingsplan wordt aangegeven. Behalve onze investering in de bebouwing en de te betalen erfpachtsom aan het Recreatieschap nemen wij ook de kosten voor de aanleg en het onderhoud van het recreatie-eiland voor onze rekening. Om deze kosten te kunnen terugverdienen uit de exploitatie achten wij een groter bouwvolume, waarin meerdere recreatie-activiteiten worden ondergebracht, noodzakelijk. Overigens zijn wij bijzonder ingenomen met de schetsontwerpen. Architect Frans Voorhout heeft onze opgave prachtig vertaald. De vormgeving van het gebouw is verrassend: hij heeft een speels, uitnodigend gebouw voor ogen. Het staat mooi op het eiland en pracht perfect in de omgeving.