Op de achtergrond werken gemeente Woerden, beoogd exploitant Marijn van Amstel van de Pretfabriek en het recreatieschap hard aan de plannen rondom de recreatieplas Cattenbroek.
Het plan voor het recreatiegebied aan de Cattenbroekerplas wijkt niet veel af van het oorspronkelijke idee. Feedback van omwonenden wordt in de plannen meegenomen en technisch onderzoeken en onderzoeken naar de haalbaarheid van het concept worden momenteel verricht.
Aanvankelijk was de hoop in april meer duidelijkheid te geven, maar helaas is meer tijd nodig. Bewoners en belangstellenden kunnen nu een uitnodiging tegemoet zien om in september a.s. het verder uitgewerkte plan te bespreken. (In verband met vakantieperiode is dit verplaatst naar september).
Vanaf nu is het tijdelijk strand op Cattenbroek weer open. In een tijdelijke horecavoorziening kunt u bij ons terecht voor een gezellig drankje/hapje.

We zijn bezig met het uitwerken van de plannen, waarin we de feedback van omwonenden zoveel mogelijk proberen mee te nemen.

De meeste afspraken met Recreatieschap voor de pacht en het onderhoud van de plas zijn gemaakt. We zijn volop bezig om het recreatieconcept verder uit te werken en wensen en ideeën van belanghebbenden zoveel mogelijk in het plan op te nemen. Gesprekken lopen met de Watersportvereniging en de eerste contacten met de Provincie worden gelegd. Half maart hopen we de plannen gereed te hebben om officieel in te dienen bij de gemeente.

Momenteel zijn we bezig met besprekingen over de erfpachtconstructie met Recreatieschap.
Pas in september horen wij hier meer over. Tot die tijd kunnen we verder geen stappen ondernemen en meer info geven.

 

image002INFORMATIEAVOND 10 MEI jl.


Grote opkomst, plan goed ontvangen, reacties overwegend positief


Aan maar liefst 120 belangstellenden hebben wij ons recreatieplan voor het strand bij de Cattenbroekerplas mogen presenteren. Het merendeel van de bezoekers die aan de uitnodiging gevolg gaven waren bewoners uit de omliggende wijk. Driekwart van de aanwezigen reageerde positief op de vraag of dit plan een aanwinst is voor Woerden.

Wat voorafging

De insteek van de avond was om ons plan plenair te presenteren waarna belangstellenden de gelegenheid kregen om persoonlijk informatie in te winnen bij afgevaardigden van de afdeling recreatie en toerisme van de gemeente Woerden, het recreatieschap en onze teamgenoten, de landschapsarchitect Ben Kuipers en architect Frans Voorhout.

Aan het eind van de presentatie gaven onze gasten er echter de voorkeur aan om plenair vragen te stellen aan ons team en de gemeente. Uit de vragen bleek dat een deel van hen onbekend was met het huidig geldende bestemmingsplan. De recreatievisie van de gemeente Woerden heeft geleid tot het bestemmingsplan Cattenbroekerplas. Hierin staan de besluiten die reeds actief zijn en gelden voor het te ontwikkelen terrein. Deze kunt hier vinden.

We vragen de gemeente nog om een toelichting over het tot stand komen van hun visie en inzicht in de selectieprocedure. We hopen hun reactie hier binnenkort te kunnen plaatsen.

Het bestemmingsplan als leidraad. Inhoudelijk sluit ons recreatie-concept perfect aan.

Verzoek tot wijziging op één onderdeel van het plan. Dit met het oog op een gezonde exploitatie.

Met het oog op een economisch rendabele onderneming willen wij meer bouwvolume realiseren dan in het bestemmingsplan wordt aangegeven. Behalve onze investering in de bebouwing en de te betalen erfpachtsom aan het Recreatieschap nemen wij ook de kosten voor de aanleg en het onderhoud van het recreatie-eiland voor onze rekening. Om deze kosten te kunnen terugverdienen uit de exploitatie achten wij een groter bouwvolume, waarin meerdere recreatie-activiteiten worden ondergebracht, noodzakelijk. Overigens zijn wij bijzonder ingenomen met de schetsontwerpen. Architect Frans Voorhout heeft onze opgave prachtig vertaald. De vormgeving van het gebouw is verrassend: hij heeft een speels, uitnodigend gebouw voor ogen. Het staat mooi op het eiland en pracht perfect in de omgeving.

Bij deze wil ik iedereen die gisterenavond de moeite heeft genomen om naar de informatieavond te komen van harte bedanken voor de aanwezigheid. Het is fijn dat zoveel mensen interesse in ons plan hebben getoond.

Aan de hand van de vragen die tijdens en na afloop van deze avond aan ons zijn gesteld zullen wij tijdens de evaluatie een inventarisatie maken van al uw vragen en zullen deze op deze site in de week van 22 mei a.s. publiceren.

We hebben de beelden die zijn gebruikt tijdens de presentatie voor u nog even op een rijtje gezet.
Klik hier om ze nog eens te bekijken.

Hartelijke groet,
Marijn van Amstel-Okkerman

ondertekening intentieovereenkomst 2 webversieDe handtekeningen werden gezet door Marijn van Amstel-Okkerman (ondernemer), Annemiek Roessen (directeur Recreatie Midden-Nederland) en Margot Stolk (wethouder gemeente Woerden). De Woerdense ondernemer krijgt hiermee het recht van eerste gesprek. Dit betreft haar plan om bij de plas een aantrekkelijk recreatie-eiland te creëren, met het hele jaar door allerlei activiteiten voor jong en oud. Voor de kleintjes gaat het om de activiteiten van de Pretfabriek en een peuterstrand, voor de oudere leeftijdsgroepen om trampolines, klimgelegenheid en mogelijk een high rope-parcours. Maar ook is er ruimte voor een groot strand, horeca en eventueel een aantal evenementen. Verder is er rekening gehouden met een eigen plek voor Watersportvereniging Woerden.

Informatiebijeenkomst planontwikkeling Recreatieplas Cattenbroek voor belanghebbenden: 10 mei, locatie de Pretfabriek, Oostzee 8, 3446 CH Woerden 20.00 uur. Klik hier voor het programma

schets plattegrond 500Het plan van de Woerdense ondernemer Marijn van Amstel-Okkerman is als winnaar uit de bus gekomen bij de ondernemersselectie voor recreatieplas Cattenbroek. Het Woerdense college koos voor dit plan omdat het in alle seizoenen van het jaar voorziet in een gevarieerd aanbod aan recreatie voor jong en oud, zowel voor Woerdenaren als voor mensen uit de regio. Hiermee kan ook de lang gekoesterde wens in vervulling gaan van een grote zwemwatervoorziening in de open lucht.

Lees meer in dit persbericht