Skip to main content

Update 9 december 2017

De meeste afspraken met Recreatieschap voor de pacht en het onderhoud van de plas zijn gemaakt. We zijn volop bezig om het recreatieconcept verder uit te werken en wensen en ideeën van belanghebbenden zoveel mogelijk in het plan op te nemen. Gesprekken lopen met de Watersportvereniging en de eerste contacten met de Provincie worden gelegd. Half maart hopen we de plannen gereed te hebben om officieel in te dienen bij de gemeente.